Wsparcie w zakresie rachunkowości

Interesują cię szczegółowe informacje na temat podmiotów powiązanych? Zajrzyj na stronę http://www.tpmpoland.pl/ceny-transferowe/podmioty-powiazane. Podmiot powiązany z innym podmiotem to jednostka dominująca, znaczący inwestor, jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone, a także podmioty znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą. Warto podkreślić, że Grupa SWGK proponuje szeroki wachlarz usług w zakresie księgowości. Klient, którzy korzysta ze wsparcia księgowego może liczyć na rzetelność, terminowość, kompleksowe i indywidualne podejście do jego oczekiwań i potrzeb. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może powierzyć ekspertom przede wszystkim przygotowywanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP, weryfikację dokumentów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości czy ewidencjonowanie operacji gospodarczych.