Uważna Pracownia Terapii - Sprawdzeni terapeuci

Każdy zatrudniony terapeuta w poznańskiej Uważnej Pracowni Terapii dla utrzymania jak najwyższej jakości usług inwestuje w swój rozwój zawodowy poprzez konferencje, szkolenia oraz szkoły podyplomowe z zakresu psychologii i psychoterapii. Zdobywana i aktualizowana w ten sposób wiedza i umiejętności podnoszą jakość pracy terapeutycznej zgodnej ze standardami nowoczesnej terapii. Dzisiejsze czasy charakteryzujące się ogromnym tempem życia i pracy wymuszają niejako na Polakach zrozumienie potrzeby skorzystania z pomocy specjalistów i prowadzonych przez nich terapii psychologicznych.